Kontaktinformasjon Fylkeslagene

OPPLAND:

mail: oppland@sjamanforbundet.no

Forstander: Knut Fuglesteg
Leder: Jan Erik Gravdal
Styremedlem: Inger Lise Nervik
Styremedlem: Kristine Torve

OSLO OG AKERSHUS

mail: sf.oslo.og.akershus@gmail.com /akershus@sjamanforbundet.no

Forstander: Gro Hilseth Eid
Leder: Christoffer Skauge Eid
Nestleder: Thomas Alexander Skog
Styremedlem: Monia Alexandersen
Styremedlem: Erik Alexandersen

VESTFOLD

mail: vestfold@sjamanforbundet.no

Forstander: Karl Thorsen
Leder: Anne Cath Wietfeldt
Nestleder: Camilla Løvli Nilsen
Seremonileder: Finn Einar Bugge

HEDMARK

mail: hedmark@sjamanforbundet.no

Forstander: Morten Wolf Storeide

TROMS

mail: troms@sjamanforbundet.no

Forstander: Kyrre Gram Franck